نام: حامد

نام خانوادگی: پورآذربقا

تحصیلات: دانشجوی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

علایق: خدا، خانواده ام ، دوستام

رنگ مورد علاقه: فسفری

Email: sareban2007@yahoo.com

gmail: sareban2007@yahoo.com

 

 

 

 

Free Web Hosting