خواندنی و جالب

 
 

سخت ترین چیز در زندگی از دست دادن چیزی است که فکر می کردید واقعی است

پذیرفتن واقعیات و در کنار آن با امید حرکت کردن قدرتمند ترین راه رسیدن به آرامش است

هر گاه بین من واقعی و حس آرمانی فاصله باشد شخص دچار تعارض و بیماری روانی می شود

پس بیاییم من آرمانی خود را پله پله خلق کنیم و بعد از رسیدن به هر مرحله به خود پاداش دهیم و در

هر حادثه ای که رخ می دهد تسلیم خداوند بوده و به خود بگوییم : خیر در چیزی است که اتفاق می افتد

آن کس که با داشته های خوب خود خوشحال نیست با برآورده شدن آرزوهایش نیز خوشحال نخواهد بود

حرکت کن و منتظر نباش که باد چیزی با خود بیاورد

 

 
   
   

 

Free Web Hosting